ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!!

Updated: Thursday, October 14, 2021, 10:23 [IST]

ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!!

ಸೋಫಿಯಾ ಚೌದ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಸೋಫಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಮಾಜಿ ಎಂಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರೂಪಕಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್, ಯುಕೆ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸೋಫಿಯಾ ಚೌಧರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡುತ್ತಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟಿ  ಸೋಫಿಯಾ ಚೌದ್ರಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರುವ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಿನಿ ತೊಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸೋಫಿಯಾ ಅವರು ಬಿಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಲೇಖನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಸೋಫಿಯಾ ಅವರ ಬಿಕಿನಿ ತೊಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ,  

 

ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!! ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!! ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!!
ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!! ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!!
ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!!
ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!! ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!! ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!!
ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!!
ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!! ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!!
ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!! ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!! ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!!
ಬಿ*ಕಿನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ..! ಹಾ*ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗ್ತಿರ..!!