ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ : ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯಗಳು

Updated: Saturday, May 8, 2021, 14:14 [IST]

ಷಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ  : ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯಗಳು