ದರ್ಶನ್ ದಿಢೀರ್ ಲೈವ್ ಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?!

ದರ್ಶನ್ ದಿಢೀರ್ ಲೈವ್ ಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?!

ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.