ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿ

ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿ

ದರ್ಶನ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ