3ನೆ ಮದ್ವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಗ್ಳು !! ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವಿದ್ರೂ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ನೆಮ್ದದಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ

3ನೆ ಮದ್ವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಗ್ಳು !! ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವಿದ್ರೂ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ನೆಮ್ದದಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ

ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಗಳು ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ? ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಮಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದಳು. ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಗಳು!! ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ