ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ‌ ಬರಬೇಡಿ, ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಏಟು ಯುವ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಎಡವಟ್ಟು

ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ‌ ಬರಬೇಡಿ, ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಏಟು ಯುವ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಎಡವಟ್ಟು