ಯಶಿಕ ಆನಂದ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಸ್

Updated: Wednesday, September 16, 2020, 13:13 [IST]

ಯಶಿಕ ಆನಂದ್ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ದೂರದರ್ಶನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 4.1999 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು