ಬುದ್ದಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

Updated: Thursday, January 14, 2021, 16:26 [IST]

ಆರೋಗ್ಯಕರ ,ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿ ತಾಯಿಯ ಬಯಕೆ. ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಶರೀರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

Advertisement

ಗರ್ಭದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶುಕ್ರನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳು ಮಂಗಳನ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಗುರು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸಿ. ಗುರುಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ.

ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.   

Advertisement

ಐದನೇ ತಿಂಗಳು ಚಂದ್ರನ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಚಂದ್ರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಚಂದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆರನೇ ತಿಂಗಳು ಶನಿ ತಿಂಗಳು. ಏಳನೇ ತಿಂಗಳು ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಹಾಗೂ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳು ಚಂದ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ, 9 ನೇ ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದವರು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ದೇಹವೊಡ್ಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದ ಮಗು ಬಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಗುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.