ಹೊಸ ಸಕಾ೯ರದಿಂದ 2000ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ತಪ್ಪದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಹೊಸ ಸಕಾ೯ರದಿಂದ 2000ರೂಪಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ತಪ್ಪದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2000/- ರೂಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 24000/- ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿ.