ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಡ್ರಿಂ-ಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಲೇ ಜೋರಾಗಿದೆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ…

ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಡ್ರಿಂ-ಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಲೇ ಜೋರಾಗಿದೆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ…

ಹೌದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ  ಈಗ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ ಬರಿ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಯ  ವಯಸ್ಸಿನ ಆಂ-ಟಿ ಗಳು ಕೂಡ ಡ್ರಿಂ-ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ . ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ  ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಿಂ-ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ  ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ  ಈ ಆಂಟಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮ-ದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡ್ರಿಂ-ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ  ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ . ದೊಡ್ಡವರೇ ಹೀಗೆ  ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ  ಅಲ್ಲವಾಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ   ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಯುವಕ , ಯು-ವತಿಯರು ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿ  ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ,