ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಯುವತಿ ಕೊಟ್ಟ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕರುನಾಡ ಜನ

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಯುವತಿ ಕೊಟ್ಟ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕರುನಾಡ ಜನ

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮಾಮೂಲಿ ಆದರೆ ಈ ಬಾಲಕಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.