ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿ! ಯಾವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು  ಕಾಣುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿ! ಯಾವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಟೆಗಳು ಫಲಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾರಿಶ್ರಮಿಕತೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಜಾಗತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ತಾಳಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಈ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ನೆಲೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧ್ಯಾನ ನೀಡಿ. 

ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಜನ ಪ್ರವೇಶದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಚಾಲಂಜಿಂಗ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಬಹುದು. ಕುಜನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಅಥವಾ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಕೊಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವಿಕೆಯು ತಗಮಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿರಾಶಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.  

ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜನ ಪ್ರಭಾವ ಅಸ್ತಮಿತವಾಗಬಹುದು. ವಾದಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಹಜವಾಗಿ, ಕುಜನ ಪ್ರಭಾವ ಕ್ಷುಬ್ಧಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹತ್ತಿರವಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ತಲೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ನೆಲೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ನೆಲೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.