ಲೇಖಕರು

ADMIN

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲದ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು! ಯಾವೆಲ್ಲ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲದ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು! ಯಾವೆಲ್ಲ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಸಮಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಂಜಸತೆ ಉಳಿದಿದೆ....…

Keep Reading

ದೇವಸ್ತಾನ ದಿಂದ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬಾರದು! ಯಾಕೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ದೇವಸ್ತಾನ ದಿಂದ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬಾರದು! ಯಾಕೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಾದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೂ...…

Keep Reading

ಈ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಟಗೋಪ ಅಥವಾ ಶಟಾರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಟಗೋಪ ಅಥವಾ ಶಟಾರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ  ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.  ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ...…

Keep Reading

ಮಾದ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ಶಿವಣ್ಣ! ಶಿವಣ್ಣನ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಮಾದ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ಶಿವಣ್ಣ! ಶಿವಣ್ಣನ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೊಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವ ಕಲಾವಿದ ನಾಳೆಯ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಕೂತಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ  ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಲಾವಿದರ ಅತಿರೇಖದ ವರ್ತನೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯೆ ಮೊಟಕು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಕೊಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ...…

Keep Reading

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿ! ಯಾವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು  ಕಾಣುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿ! ಯಾವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಟೆಗಳು ಫಲಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾರಿಶ್ರಮಿಕತೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಜಾಗತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ತಾಳಿದರೆ...…

Keep Reading

ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವಿಐಪಿಗಳು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ-ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಬೆರಗಾಗುತ್ತೀರಿ !!

ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವಿಐಪಿಗಳು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ-ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಬೆರಗಾಗುತ್ತೀರಿ !!

ಜಾಮ್‌ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫ್ಯಾಶನ್ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.   ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್, ಗಾಯಕಿ ರಿಹಾನ್ನಾ ಅವರಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು...…

Keep Reading

ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ನೀಡಲಿದೆ! ಆ ಆರು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ನೀಡಲಿದೆ! ಆ ಆರು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?

ಅದೃಷ್ಟ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಗ್ರಹಗಳ ಪಥಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಬರಲಿದೆ. ಆ ಆರು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು...…

Keep Reading

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲದ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು! ಯಾವೆಲ್ಲ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲದ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು! ಯಾವೆಲ್ಲ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಸಮಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ...…

Keep Reading

ಯಾವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಇಡುತ್ತಾಳೆ ಅವರ ಮನೆ ಸುಖ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಧಾಮಾ ಆಗಲಿದೆ! ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಗೊತ್ತಾ?

ಯಾವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಇಡುತ್ತಾಳೆ ಅವರ ಮನೆ ಸುಖ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಧಾಮಾ ಆಗಲಿದೆ! ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಗೊತ್ತಾ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕೊಡ ಕಾರಣ ವಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ನಾಗಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ದುಡಿಯ ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಮನೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಮನೆಯ ಸುಖ,...…

Keep Reading

ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ !! ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ !! ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಘು ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಾಮೀಲು ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ...…

Keep Reading

1 2 120
Go to Top