ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಿರುಗುವ ರಂಗ ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ತಾನ! ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಇರುವ ತಿರುಗುವ ರಂಗ ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ತಾನ! ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?


ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ  ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಾಲಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ರಂಗ ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಇನ್ನೂ ಈ ದೇವಸ್ತಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ರಂಗ ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ರಂಗ ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಅವತಾರಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು. ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅವತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರು. ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅವತಾರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಿತ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಪರಶುರಾಮ ಇವುಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವನು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣಾವತಾರ.   

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ರಂಗ ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವರು ಹಲವಾರು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅವತಾರಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಮತ್ಸ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ, ಮಾನವರನ್ನು ಪ್ರಳಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಕೂರ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ, ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಯವಾಗಿದ್ದು ದೇವತಾಸುರರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
 ವರಾಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಸಿಂಹದ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ, ಬಲಿಯಾಗಿ ಮಹಾಸುರನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.