ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲದ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು! ಯಾವೆಲ್ಲ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲದ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು! ಯಾವೆಲ್ಲ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯ:

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಸಮಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಂಜಸತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾಗುತ್ತೀರಿ.  

ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಲಗಳನ್ನೂ ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದು ಅದೃಷ್ಟವೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆಯೂ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

 ಗುರು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಭವವಿದೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಶನಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಈ ಸಂಚಾರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ದೃಢನಂಬಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ತಾಮಸಿಕ ಮನೋಭಾವಗಳು ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.