ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಂದ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ! ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ  ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಂದ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ! ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?

ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದ್ದು,ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಚಂದ್ರನ ಶುದ್ಧ ಅವಸ್ಥೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೂ ಇಂದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಂದ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ವೃಷಭ;
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಕಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮರಾಶಿ ವೃಷಭವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಇದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. 

ಕರ್ಕಾಟಕ;
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಕಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮರಾಶಿ ಕರ್ಕಟಕವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ವೃಷ್ಕಿಕ;
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ವೃಷ್ಕಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ, ಕೆಲಸ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಷ್ಕಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ನವನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಯಗಳು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿಯತಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೀರಿ.  

ಮಕರ;
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚಿಸಲು ಹೊರಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತನುಮನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅಪಕೂಲಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೆಲವು ಅಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಈ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಂದರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಕರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. 

ಮೀನ ರಾಶಿ;
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಫಲ ಒಳ್ಳೆಯ ತೆರೆಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ತಪಸ್ಸು, ಮನನ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುತೂಹಲ ಮೀರಿ ವಿತರಣೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.