ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಸದಾ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ..! ಅಂತಹ ರಾಶಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಸದಾ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ..!  ಅಂತಹ ರಾಶಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 12 ರಾಶಿಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ 28ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ವಿಂಗಡನೆ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕೊಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹಣೆಯ ಬರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹವು ಆ ರಾಶಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣ, ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೆರವೇರಿದ ರಾಶಿಗಳು ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅವನತಿಯನ್ನು ಆದರಿಸಿ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಇತರ ರಾಶಿಗಳು ಬಹಳ ಬೆಳೆದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

 ಇದು ಕೇವಲ ಜಾತಕದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಇದೀಗ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಕೊಡ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರು ಸದಾ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೊಡ ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಫಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ರಾಶಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ.   

ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವವಾಗಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಆ ರಾಶಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣ, ಕೆಲಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದು. ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕ ರಾಶಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಹು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅದರಿಂದ, ಅವರು ಕಲೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಬಹುಭಾಷಾ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಡೆಸುವ ಕ್ಷಮತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೊಡ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಈ ದೋಷಗಳು ಆ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.